Doelstellingen

De NVW wil vorm geven aan wedstrijd surfend Nederland door het bieden van coördinatie en inspiratie aan de wedstrijden in Nederland en door het promoten en bevorderen van aanwas en doorstroom aan alle surfers, in het bijzonder aan de jeugd.

Doelstelling:

  • het bevorderen en activeren van het windsurfen en wedstrijd surfen
  • het behartigen van de belangen van de leden, voor zover deze gelegen zijn op het gebied van de windsurfsport.
  • het organiseren van competities, wedstrijden en officieel erkende Nederlandse Kampioenschappen.
  • het begeleiden / uitzenden van teams naar internationale wedstrijden, waaronder Europese en Wereldkampioenschappen.
  • het geven van trainingen, begeleiding en voorlichting.
  • het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
  • het samen met het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond gestalte geven aan de windsurfsport in Nederland en via internationale organisaties, ook aan het internationale windsurfen.

NVW schema 1De NVW is aangesloten bij het Watersportverbond en voor de internationaal erkende wedstrijdklassen bij de internationale klassenorganisaties.  De NVW werkt nauw samen met de wedstrijdorganiserende verenigingen en organisaties waarbij gestreefd wordt naar uniformiteit ten aanzien van klassen-  en wedstrijdregels.

De NVW is zo ongeveer de spin in het web van het wedstrijd surfen.