Lid worden

Lidmaatschap

Het lidmaatschapsgeld van de NVW bedraagt per jaar:

€ 28,00 voor jeugdleden (op 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of jonger)

€ 40,00 voor seniorleden (op 1 januari van het verenigingsjaar 19 jaar of ouder)

Zonder machtiging voor automatische incasso is er een toeslag van € 7,50

Inschrijfformulier

Om lid te worden hoef je alleen het Inschrijfformulier 2021 te printen, in te vullen (beide zijde), te ondertekenen (beide zijde), te scannen (beide zijde) en te versturen naar info@wedstrijdsurfen.nl

Machtingsformulier

Leden die nog geen machtiging hebben afgegeven voor de overschrijving van de contributie kunnen het Machtigingsformulier contributie printen, invullen, scannen en versturen naar info@wedstrijdsurfen.nl

Veel gestelde vragen

 1. Waarom zou ik lid moeten worden van de NVW

De NVW behartigt alle belangen van wedstrijdsurfers Nationaal en Internationaal. We proberen de kosten voor het wedstrijdsurfen zo laag mogelijk te houden door uniformiteit in de klassenregels. Hiervoor hebben we veel overleg met de internationale organisaties die de klassenregels opstellen. De NVW zorgt door het organiseren van hoog gekwalificeerde wedstrijden op goede representatieve wedstrijdlokaties voor een goede instroom vanuit het nationale naar het internationale circuit. Voor deelname aan internationale kampioenschappen MOET je bovendien lid zijn van de NVW aangezien je bij deze wedstrijden lid moet zijn van de internationale klassen. In Nederland heeft de NVW dit al voor je geregeld en zit dit lidmaatschap al in de NVW contributie. Daarnaast heeft het NVW een opleidingsprogramma voor jeugdsurfers in de Techno klassen (de optimist van het windsurfen) En tenslotte zorgt het NVW voor afstemming van de evenementen in Nederland met de grote internationale evenementen.

 1. Wat doet het Watersport Verbond nu eigenlijk?

Het Watersportverbond is de overkoepelende nationale organisatie die erkend wordt door het NOC-NSF. Het Watersportverbond is aangesloten bij de ISAF. De belangrijkste taken van het Watersportverbond op wedstrijdgebied is:

 • Het opleiden van Wedstrijdofficials, jury en umpires
 • Het opleiden van Trainers
 • Het afgeven van Startlicenties
 • Het vertaling wedstrijdreglement
 • Opstellen van regels en richtlijnen voor het organiseren van wedstrijden
 • Opleiden van rescue
 • Het (laten) organiseren van Nationale Kampioenschappen
 • Rubberboten, boeien etc.
 • De zeilraad voor beroepszaken naar aanleiding van protesten of wangedrag
 1. Waarom moet ik een Licentie hebben?

In alle sporten, autosport, wielersport enz zijn licenties nodig, zo ook bij windsurfen. Je betaalt mee aan de kosten die door het Watersportverbond worden gemaakt voor het wedstrijdsurfen (zie activiteiten Verbond) en je krijgt een uniek zeilnummer, zodat je bekend bij pers, publiek en organisatie bent.

 1. Ik ben al lid van een andere windsurf vereninging, moet ik nu ook lid worden van de NVW?

Moet niet, maar wij behartigen wel alle belangen voor en van de wedstrijdsurfers. Dit kost immers erg veel vrije tijd en natuurlijk geld waarvoor we dus leden nodig hebben. Hoe meer leden des te krachtiger naar andere partijen. Zal mogelijk in de toekomst veranderen. NVW lidmaatschap dan mogelijk verplicht.

 1. Ben ik verplicht lid te zijn van een windsurfvereniging?

Ja, tenminste als je wilt wedstrijdsurfen en een wedstrijdlicentie wilt aanvragen. Het beste is je aan te sluiten bij een vereniging in de buurt.

 1. We zouden graag zelf een wedstrijd willen organiseren, kan de NVW daarbij helpen?

Uiteraard. We helpen graag om het aantal wedstrijden te vergroten en te verbeteren. Neem voor vragen contact op met één van de Bestuursleden.

 

 1. Als ik met een EK of WK meedoe, krijg ik dan geld van de NVW?

Nee, wel wil de NVW graag een boot meesturen, indien de wedstrijd aan te rijden is met de auto en de groep groot genoeg is. Neem voor vragen contact op met een van de Bestuursleden.

 1. Ben ik verplicht om met mijn eigen zeilnummer te varen

Nee, maar bij een wedstrijd moet je wel een uniek zeilnummer in je zeil hebben. Als er twee dezelfde nummers worden aangemeld heeft uiteraard degene waarvan het originele nummer is de eerste rechten.

 1. Waar moet het zeilnummer aan voldoen

Zoals gezegd moet het een uniek nummer zijn waaraan je tijdens de wedstrijd bent te herkennen. Voor het nummer moet de nationaliteitscode staan. Voor Nederland is dat NED. De letters moeten een minimale hoogte hebben van 23 cm. Ze moeten een duidelijk leesbaar lettertype hebben en zwart op een witte achtergrond zijn. Er zijn bedrijven die de nummers op stickervellen voor je kunnen drukken.

 1. Ik wil graag m’n eigen zeil nummer uitzoeken, kan dat?

Ja, Er zijn echter een paar regels. Het nummer moet uiteraard vrij zijn en om een nummer onder de 100 wordt je aanvraag voorgelegd aan de ‘Commissie Windsurfen’ bij het Verbond. Hierbij wordt gekeken naar je voorgaande wedstrijdprestaties. Voor een nummer onder de 100 moet je in de nationale (semi) top varen.